Scheffer János Webgaléria - Országok - USA - Monterrey, Kalifornia

Kings-kanyon N.P., Sequia N.P., Monterrey, San Francisco, Silicon Valley, Sierra Nevada, Big Basin St.P. usa.lap.hu
 

Akvárium 1.

(USA, Monterrey, CA, 2004 ősz)

Növény Monterrey-ből

(USA, Monterrey, CA, 2004 ősz)

Figyelő szemek

(USA, Monterrey, CA, 2004 ősz)

Találkozás

(USA, Monterrey, CA, 2004 ősz)

 

Halak 1.

(USA, Monterrey, CA, 2004 ősz)

 

Ajándék kagyló

(USA, Monterrey, CA, 2004 ősz)

 

Hínárkert

(USA, Monterrey, CA, 2004 ősz)

 

Medúzák 1.

(USA, Monterrey, CA, 2004 ősz)

 

Medúzák 2.

(USA, Monterrey, CA, 2004 ősz)

 

Medúzák 3.

(USA, Monterrey, CA, 2004 ősz)

 

Medúzák 4.

(USA, Monterrey, CA, 2004 ősz)

 

Medúzák 5.

(USA, Monterrey, CA, 2004 ősz)

 

Medúzatelep

(USA, Monterrey, CA, 2004 ősz)

 

Cápa a hínárosban

(USA, Monterrey, CA, 2004 ősz)

 

Suhanás

(USA, Monterrey, CA, 2004 ősz)

Villamos medúza

(USA, Monterrey, CA, 2004 ősz)